10 oktober 2023Papier en karton duurzaam recyclen

De aanwezigheid van papier en karton zijn in ons dagelijks leveren zo vanzelfsprekend dat we bijna vergeten hoe onmisbaar ze zijn. Het is dan ook van groot belang dat we hier voor nu en in de toekomst zorgvuldig mee blijven omgaan !
Nederland is koploper als het gaat om het inzamelen van oud papier en karton. Meer dan 80% wordt ingezameld en hergebruikt. Het is belangrijk om papier en karton apart te houden van ander afval en ervoor te zorgen dat ze worden gerecycled. Oud papier is dan ook geen afval ! Het is een grondstof die we meerdere keren kunnen recyclen ! In Nederland bestaat ruim 85% van het nieuw geproduceerde papier uit gerecycled papier. De overige 15% zijn nieuwe houtvezels.
Bij de productie van papier is naast pulp ook veel water nodig. Het streven is om in de toekomst hier geen grondwater meer voor te gebruiken. De industrie wil naar een volledig circulair industrieel watergebruik, wat betekend dat het eigen water keer op keer wordt hergebruikt.

Het duurzaam recyclen van papier en karton is een cruciaal onderdeel van milieubescherming en het verminderen van de druk op natuurlijke hulpbronnen. Door bewuste keuzes te maken en deel te nemen aan recyclingprogramma's kunnen we bijdragen aan een meer duurzame toekomst.

hpc-duurzaam-gerecycled-papier-en-karton
Go Back>