woensdag 14 April 2021


Canon van Westervoort

In opdracht van de historische kring van Westervoort is er een boek verschenen in het dialect, over de geschiedenis van Westervoort. Het boek is samengesteld door Wim Vlijm in samenwerking met leden van de dialectclub. HPC heeft dit boek mogen produceren en het eerste exemplaar is op zaterdag 10 april, officieel aan de burgermeester van Westervoort, de heer A. van Hout, overhandigd.


De Canon van Westervoort